Usługi elektryczne Warszawa, Łomianki i okolice

Jednym z podstawowych elementów technicznych w każdym budynku jest niezawodna instalacja elektryczna.
Planując montaż elektryki, lub jej modernizację musimy przewidzieć przede wszystkim względy bezpieczeństwa, oraz możliwości dalszej rozbudowy. Planowanie gniazd, punktów świetlnych czy wyłączników dostosować do późniejszego wyposażenia domu w urządzenia zasilane prądem. Wykonujemy wszechstronne i kompleksowe usługi elektryczne, takie jak:

instalacje elektryczne
montaż oświetlenia
montaż sprzętu agd
pomiary elektryczne

Instalacje elektryczne

Montaż instalacji elektrycznych w nowych domach i mieszkaniach według przedstawionego projektu. Modernizacja oraz wymiana istniejących systemów. Wymiana skrzynek rozdzielczych starego typu na współczesne, wyposażone w wyłączniki typu S.

Montaż oświetlenia

Oświetlenie konwencjonalne, posiadające tradycyjne żarówki a także halogenowe oraz LED. Automatyka oświetlenia, czujniki ruchu, zmierzchu, podświetlenie elewacji.

Montaż elektrycznych urządzeń AGD

Instalacja zgodna z wymaganiami gwarancyjnymi producentów sprzętu (pieczątka w karcie gwarancyjnej), oraz z maksymalnym poziomem ochrony przeciwporażeniowej. Instalowane urządzenia to między innymi: płyta indukcyjna, piekarnik, kuchenka elektryczna, terma lub przepływowy podgrzewacz wody.

Pomiary parametrów instalacji elektrycznych

Pomiar impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń ochronnych, skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych oraz wykonanie dokumentacji z pomiarów.


Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne gwarantują bezpieczeństwo a także niezawodność użytkowanych instalacji elektrycznych. Warto też dodać, że są wymagane przez prawo budowlane.


strona główna

POWTÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

teren działania

TEREN WYKONYWANIA USŁUG

formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY